Bemutatkozás

Település/térség rövid jellemzése 

(elhelyezkedés, lakosságszám, településtípus, néhány főbb statisztikai adat)

Lapáncsa Baranya megye délkeleti részén található közel a Horvát államhatárhoz. Szomszédos települései Beremend, Magyarbóly, Kislippó és Illocska.

Településünk egyutcás zsákfalu és területe 4,36 km2. 2021-es adatok szerint 170 fő él itt és ebből 0-18 éves korig 23 fő, 19-62 éves korig 108 fő és 62 év felett 39 fő.

A település típusát tekintve aprófalunak számít, valamint területi adottságai a nevéből eredendően lapos, sík vidék bár a Szársomlyó hegy közel fekszik.

Három folyó is határolja a falut: Dolona-Gréda patak, ami a falut kettészeli, a falu határába Illocska felől a Mároki árok és a Karasica a falu végén.

A 2011-es népszámlálási adatok alapján lakosságát tekintve vegyes társadalom él a településen, de zömében, azaz 80%-ban magyarok lakják, valamint vallási hovatartozásukat pedig a római katolikus vallás jellemzi.

Történelme egészen a középkorig nyúl vissza a község neve az írott forrásokban először 1349-ben bukkant fel Lappanch változatban, de a török időkben elnéptelenedett, majd, 1760 körül népesítették be német lakossággal és közel 100 év elteltével magyar lakosok is letelepedtek itt. 1950-es évekig a német lakosság volt a domináns nemzetiség, majd kitelepítették a svábságot és magyarok maradtak a településen.

Idővel a kitelepítettek helyére felvidéki magyarokat telepítettek be és csak egy pár sváb család maradt itt. Sajnos az 1990-es évektől kezdődően egészen napjainkig egyre fogy a lakosság településünkön.

Helyi értékek és nevezetességek felsorolása és története. A település érdekességei közé tartozik, hogy visszafelé lettek számozva a lakóépületek, gyakorlatilag, ami a falu vége, az számozását tekintve a falu eleje, így innen kezdeném a felsorolást. Történelmét tekintve azért lett a számozás így megoldva, mert nem voltunk mindig zsáktelepülés. Régen, amikor még postakocsik jártak itt a 2-es házszám volt a Post-ház, itt váltották a lovakat a kocsikhoz, ami Eszék irányában ment tovább. Van egy úti-keresztünk itt is, és a település kivezető felén is.

Feljebb haladva van Kultúrházunk, amit felújítottak és az elmúlt évben pályázat útján elláttak megújuló energiával és hőszivattyús fűtéssel. Az udvarában egy emlékkő található melyet a kitelepített svábok emlékére állítottak, ugyanis ott gyűjtötték össze a lakosokat és szállították el őket Németországba.

Lapáncsa közepén található az önkormányzat épülete. Az épületének hosszú a történelmi élete, de egy párat kiemelek. Itt volt az ország első illemiskolája Mȧnírsúl és közben római katolikus alsó tagozatos általános iskola is működöt, itt közel az 1970-es évekig. Tanárlak is volt. Jelenünkben az önkormányzat és az orvosi rendelő található az épületben szintén pályázatból felújítva és zöld energiával és fűtéssel ellátva.

Szinte ezzel az épülettel szemben helyezkedik el az 1914-es és 1945-ös I.-II. Világháborús emlékmű, amit 2018-ban felújítottak, valamint az év augusztusában egy új Időkapszulát helyeztek el az emlékmű talapzatánál, mert felújításkor sikerült megtalálni egy 50 évvel ezelőtt lerakott időkapszulát. A hagyományt folytatva így ismét elhelyezésre került a jelenlegi és a régi dokumentumokkal ellátott időkapszula újabb 50 évre.

Az emlékmű mögött található az egykori Paplak, ez jelenleg lakóépület.

Lapáncsán a falut kettészelő folyónak köszönhetően működött malom. Sajnos mára már csak romok maradtak az egykor szebb időket is megélt kövekből, mert a II. Világháborút követően államosították és elbontották. A malmot Kövesi malomnak hívták és egy jómódú sváb család tulajdona volt, ők is eltűntek a malommal együtt. Helyi öregek szerint a malom fénykorában olyan nagyon jól ment, hogy sokszor a falu elejéig állt a lovas kocsi sor, hogy megőröltethessék a gabonájukat, még Eszékről is jártak ide. A malom egykori megléte sajnos mára már csak a címerünkben köszön vissza.

Előre haladván a településen található még vegyesbolt és kocsma is, az utóbbi már bezárt.

A templomot az 1800-as évek végén szentelték fel a Szeplőtlen fogantatás tiszteletére és a temető a templomudvarban található.

Lapáncsán kis számban, de van pincesor is, mely zömében helyi lakosok tulajdona.

Jelenünket tekintve ki is értünk a faluból, de régen a falu hosszabb volt, mert volt Bakterházunk, azaz Vasúti őrház, de a népesség fogyásával a település azon része elnéptelenedett és a házak lassan eltűntek.