A nemzeti és helyi identitástudat erősítése Lapáncsa községben

Pályázati kiírás: Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020, MFP-KTF/2020

Pályázat címe: A nemzeti és helyi identitástudat erősítése Lapáncsa községben
Támogatói okirat iratazonosító: 3094152714
MFP azonosító: 1003747258
Projekt azonosító: 3079386723

Lapáncsa Községi Önkormányzat támogatást nyert el a Magyar Falu Program keretében meghirdetett Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás – 2020 című, MFP-KTF/2020 programra. A pályázati támogatás összege 23.191.598 Ft

A projekt megvalósítása két pillérből állt:
1.) A projekt keretében a 7775 Lapáncsa, Fő u.77. szám alatti 100% önkormányzati tulajdonban álló Művelődési Ház felújítása, korszerűsítése valósult meg.

2.) Egy főállású közösségszervező munkatárs került foglalkoztatásra 12 hónap időtartamban, a 2020.évi garantált bérminimum járulékkal növelt összege mértékében.

A támogatói okirat 2020. július 24-vel érkezett meg. Ezután kezdődött a pályázatban elfogadott árajánlat felülvizsgálata és a kivitelezővel a szerződés megkötése. A generálkivitelező a Bábli-Kungler Kft. lett. A projekt első része, az ingatlan felújítása 2020.07.27-vel indult és 2021.04.01-vel zárult.

Részletes műszaki tartalom:
A fejlesztés keretében a közösségi épület fűtési rendszerének korszerűsítése valósult meg: 8,2kW teljesítményű HMKE napelemes rendszer kialakításával, hőszivattyús rendszer beüzemelésével, ezen kívül födém hőszigetelés készült, majd a belső rész került festésre.

A projekt megvalósítását folyamatosan nyomon követte az Önkormányzat által alkalmazott műszaki ellenőr- Szabó István – aki mindent rendben talált.

2020. szeptember 1-től a projekt keretében foglalkoztatásra került Nagy -Evetovics Renáta közösségszervező munkatársként, aki teljes munkaidőben dolgozott.

A projekt legfőbb célja az volt a közösségi tér modernizálásával, hogy a nemzeti és helyi identitástudat erősödjön. A szakképzett közösségszervező munkatárs nagyban hozzájárult a programok színvonalas lebonyolításához, új célcsoportok közösségbe bevonását kezdeményezte, összefogta a helyi közösséget a pandémia idején is. A fejlesztés hatására az Önkormányzat képessé vált a közösségi és kulturális funkcióinak magas színvonalú ellátására. Köszönjük a támogatást!