Népszámlálás – pótösszeírás

A pótösszeírásra 2022. november 21. és 28. között kerül sor.

A népszámlálás pótösszeírási időszakában a törvény szerint mindazoknak kötelező részt venni, akik eddig sem online, sem számlálóbiztos segítségével nem töltötték ki a kérdőívet. Az összeírásból eddig kimaradt személyeknek a területileg illetékes polgármesteri hivatalok jegyzőinél kell jelentkezniük.

A népszámlálás eszmei időpontja 2022. október 1-je 0 óra, azaz az ekkor fennálló állapotot alapul véve kell a kérdőív kérdéseit megválaszolnunk. Minden háztartásnak ki kell tölteni egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet, ahányan a lakásban laknak. A népszámlálási kérdőív kitöltése egy 2-3 fős háztartás esetében körülbelül 30 percet vesz igénybe.
A kérdésekre a válaszadás kötelező, de a nemzetiségre, az anyanyelvre, a családi, baráti közösségben beszélt nyelvre, a vallásra, az egészségi állapotra és a fogyatékosságra vonatkozó kérdések megválaszolása önkéntes.

A népszámlálás adatai alapul szolgálnak a mindannyiunk életét befolyásoló gazdasági, társadalmi döntések előkészítéséhez, a helyi ellátási és szolgáltatási igények kielégítésének tervezéséhez, fejlesztéséhez és a tudományos kutatásokhoz. A népszámlálás akkor eredményes, ha pontos képet ad hazánk lakosságáról. Ezért is fontos, hogy a népszámlálásban mindannyian részt vegyünk.

Az adatszolgáltatás a népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvény szerint kötelező.

A pótösszeírási időszak vége egyben a 2022. évi népszámlálás összeírási szakaszának végét is jelenti. 2022. november 28-át követően, már nincs lehetőség újonnan jelentkező személyek összeírására.

Jegyzőségek/polgármesteri hivatalok listája, elérhetőségek, ügyfélfogadási rend