Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt falugondnoki szolgálatról szóló rendelet

Lapáncsa Község képviselő testületének 2/2021 (II.18.) önkormányzati rendelete a falugondnoki szolgálatról.

Letöltés